Đồng Nai: Giới tử thi luận văn tại Giới Đàn Pháp Loa

Ngày đăng: 08-10-2017 - Lượt xem: 8525
Cỡ chữ: GiảmTăng
SOV: Trong buổi chiều cùng ngày tại giới đàn Pháp Loa các giới tử bắt đầu vào phần thi luận văn 

 
THẬP SƯ TĂNG

ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA - 2017
Chứng minh:
HT. Thích Thanh Từ
HT. Thích Minh Chánh

I. ĐÀN TRUYỀN GIỚI TỲ-KHEO:
- Hòa thượng đàn đầu: HT. Thích Nhật Quang - TV. Thường Chiếu
- Yết-ma A-xà- lê: HT. Thích Minh Thông - Chùa Huệ Nghiêm
- Giáo thọ A-xà- lê: HT. Thích Giác Quang - Quan Âm tu viện

- Thất vị tôn chứng:
1. Đệ nhất tôn chứng: HT. Thích Hải Mẫn - chùa Long Phú, Long Khánh
2. Đệ nhị tôn chứng: HT. Thích Thiện Cảnh - chùa Thiên Ân, Xuân Lộc
3. Đệ tam tôn chứng: HT. Thích Thiện Đạo - chùa Phi Lai, Biên Hòa
4. Đệ tứ tôn chứng: HT. Thích Trí Chơn - TV. Thường Chiếu, L.Thành
5. Đệ ngũ tôn chứng: HT. Thích Giác Văn - chùa Phước Huệ, Biên Hòa
6. Đệ lục tôn chứng: TT. Thích Thông Phương - thiền viện Trúc Lâm
7. Đệ thất tôn chứng: TT. Thích Huệ Quang - chùa Pháp Bảo, Trảng Bom

- Điển lễ, dẫn thỉnh:
1. TT. Thích Lệ Trang - chùa Định Thành
2. ĐĐ. Thích Thiện Phước - chùa Hội Phước
3. ĐĐ. Thích Đạo Dũng - TV. Thường Chiếu
4. ĐĐ. Thích Đạt Ma Viên Diệu - TV. Thường Chiếu

II. ĐÀN TRUYỀN GIỚI SA-DI:
- Hòa thượng đàn đầu: HT. Thích Liêm Chính - Chùa Vĩnh An
- Yết-ma A-xà- lê: HT. Thích Huệ Tâm - chùa Bảo Sơn
- Giáo thọ A-xà- lê: HT. Thích Huệ Chí - chùa Thiên Long
- TT. Thích Huệ Khai - tổ đình Long Thiền
 
- Thất vị tôn chứng:
1. Đệ nhất tôn chứng: TT. Thích Chơn Trí - chùa Liên Trí Chơn Như, B.Hòa
2. Đệ nhị tôn chứng: TT. Thích Bửu Chánh - TV. Phước Sơn, Biên Hòa
3. Đệ tam tôn chứng: TT. Thích Thông Hạnh - TV. Thường Chiếu, L.Thành
4. Đệ tứ tôn chứng: TT. Thích Minh Trì - Phật Đà Bửu tự, Trảng Bom
5. Đệ ngũ tôn chứng: TT. Thích Tâm Minh - chùa Đại Minh, Xuân Lộc
6. Đệ lục tôn chứng: TT. Thích Huệ Sanh - chùa Thanh Long, Biên Hòa
7. Đệ thất tôn chứng: TT. Thích Đồng Ngạn - chùa Pháp Quang,

>> Kiết giới đại giới đàn Pháp Loa 2017
>> Nội quy giới đàn Pháp loa


Nhật Chiếu - Nhuận Quang - Quảng Phước
Bài vở đóng góp, xin gởi về Ban biên tập qua địa chỉ email: btsenvang@gmail.com
Ghi rõ nguồn
 www.senvangonline.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Bản quyền thuộc về SVO. Designed by SVO

Trụ sở: 417/8 đường Phạm Văn Thuận – Kp3 - P. Tam Hiệp - Biên Hòa - Đồng Nai