Đồng Nai: Kiết giới đại giới đàn Pháp Loa 2017

Ngày đăng: 08-10-2017 - Lượt xem: 3562
Cỡ chữ: GiảmTăng
SVO: Sáng ngày 7.10.2017 tại Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức xã An Phức, huyện Long Thành, Đồng Nai đã diễn ra chương trình Kiết Giới Đại Giới Đàn Pháp Loa do BTS GHPGVN Tỉnh Đồng Nai tổ chức.

Đây là ngày đầu tiên của Giới Đàn gồm 2.700 giới tử cùng đông đảo Phật tử tham dự.
 
Flycam Triệu Vũ Giang
 
BAN TỔ CHỨC

ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA - 2017

I. BAN CHỨNG MINH
- Hòa thượng Thích Thanh Từ
- Hòa thượng Thích Trí Quảng
- Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
- Hòa thượng Thích Giác Giới
- Hòa thượng Thích Thiện Pháp
- Hòa thượng Thích Giác Toàn
- Hòa thượng Thích Minh Thông
- Hòa thượng Thích Minh Chánh
- Hòa thượng Thích Quang Đạo

II. BAN TỔ CHỨC:
1. Trưởng ban:
- HT. Thích Nhật Quang - Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban GDTN GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

2. Phó ban:
- TT. Thích Huệ Khai - Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- TT. Thích Bửu Chánh - Phó BTS kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- HT. Thích Giác Quang - Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- HT. Thích Liêm Chính - Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- HT. Thích Phước Tú - Phó BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- HT. Thích Huệ Tâm - Phó BTS kiêm Trưởng ban HDPT GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- HT. Thích Minh Ngạn - Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- TT. Thích Chơn Trí - Phó BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- TT. Thích Thông Hạnh - Phó BTS kiêm Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- TT. Thích Huệ Sanh - Phó BTS kiêm Trưởng ban PGQT GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- NT. Thích Nữ Huệ Hương - Phó BTS đặc trách Ni giới GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- NT. Thích Nữ Như Thành – Thành viên BQT Thiền phái Trúc Lâm.
- NT. Thích Nữ Như Đức - Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
 
3. Ban Thư ký:
Chánh Thư ký: TT. Thích Bửu Chánh
Phó Thư ký: ĐĐ. Thích Đạo Huy, ĐĐ. Thích Thiện Trí.
 
4. Các Ủy viên:
- ĐĐ. Thích Thiện Mỹ - Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- NS. Thích nữ Kim Sơn - Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- SC. Thích nữ Diệu Trí - Trưởng ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- NT. Thích nữ Xuân Liên - Ủy viên Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- ĐĐ. Thích Tuệ Quyền - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- ĐĐ. Thích Đạt Ma Quang Tuệ - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- NS. Thích nữ Huệ Tâm - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- NS. Thích nữ Như Nhàn - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- TT. Thích Đồng Ngạn - Trưởng BTS GHPGVN huyện Định Quán.
- TT. Thích Thiện Pháp – Trưởng BTS GHPGVN huyện Nhơn Trạch.
- TT. Thích Pháp Cần – Trưởng BTS GHPGVN huyện Tân Phú.
- TT. Thích Tâm Minh – Trưởng BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc.
- TT. Thích Minh Trì – Trưởng BTS GHPGVN huyện Trảng Bom.
- ĐĐ. Thích Huệ Tánh – Trưởng BTS GHPGVN thị xã Long Khánh.
- ĐĐ Thích Quảng Lý – Trưởng BTS GHPGVN huyện Cẩm Mỹ.
- ĐĐ. Thích Thiện Thuận – Trưởng BTS GHPGVN huyện Vĩnh Cửu.
- ĐĐ. Thích Pháp Đăng – Trưởng BTS GHPGVN huyện Thống Nhất.
- Chư tôn đức Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

5. Ban nội dung:
Trưởng ban: HT. Thích Nhật Quang
Phó ban: TT. Thích Huệ Khai
Ủy viên: HT. Thích Giác Quang, TT. Thích Bửu Chánh,
ĐĐ. Thích Đạo Huy, ĐĐ. Thích Thiện Trí,
ĐĐ. Thích Đạt Ma Tông Diễn.

6. Ban nghi lễ:
Trưởng ban: HT. Thích Phước Tú.
Phó ban trực tiếp chịu trách nhiệm nội dung và điều hành: TT. Thích Lệ Trang
Ủy viên: ĐĐ. Thích Đạo Dũng, ĐĐ. Thích Đạt Ma Viên Diệu,
ĐĐ. Thích Pháp Diệu.

7. Ban tiếp tân:
Trưởng ban: TT. Thích Huệ Khai.
Phó ban: TT. Thích Chơn Trí, TT. Thích Tâm Thuần,
ĐĐ. Thích Đạt Ma Phổ Hóa, ĐĐ. Thích Đạt Ma Chí Khoan.
Sau đây là một số hình ảnh được ghi lại: BAN TỔ CHỨC

ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA - 2017

I. BAN CHỨNG MINH
- Hòa thượng Thích Thanh Từ
- Hòa thượng Thích Trí Quảng
- Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
- Hòa thượng Thích Giác Giới
- Hòa thượng Thích Thiện Pháp
- Hòa thượng Thích Giác Toàn
- Hòa thượng Thích Minh Thông
- Hòa thượng Thích Minh Chánh
- Hòa thượng Thích Quang Đạo

II. BAN TỔ CHỨC:
1. Trưởng ban:
- HT. Thích Nhật Quang - Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban GDTN GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

2. Phó ban:
- TT. Thích Huệ Khai - Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- TT. Thích Bửu Chánh - Phó BTS kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- HT. Thích Giác Quang - Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- HT. Thích Liêm Chính - Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- HT. Thích Phước Tú - Phó BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- HT. Thích Huệ Tâm - Phó BTS kiêm Trưởng ban HDPT GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- HT. Thích Minh Ngạn - Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- TT. Thích Chơn Trí - Phó BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- TT. Thích Thông Hạnh - Phó BTS kiêm Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- TT. Thích Huệ Sanh - Phó BTS kiêm Trưởng ban PGQT GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- NT. Thích Nữ Huệ Hương - Phó BTS đặc trách Ni giới GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- NT. Thích Nữ Như Thành – Thành viên BQT Thiền phái Trúc Lâm.
- NT. Thích Nữ Như Đức - Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
 
3. Ban Thư ký:
Chánh Thư ký: TT. Thích Bửu Chánh
Phó Thư ký: ĐĐ. Thích Đạo Huy, ĐĐ. Thích Thiện Trí.
 
4. Các Ủy viên:
- ĐĐ. Thích Thiện Mỹ - Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- NS. Thích nữ Kim Sơn - Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- SC. Thích nữ Diệu Trí - Trưởng ban Kinh tế Tài chính GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- NT. Thích nữ Xuân Liên - Ủy viên Thủ quỹ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- ĐĐ. Thích Tuệ Quyền - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- ĐĐ. Thích Đạt Ma Quang Tuệ - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- NS. Thích nữ Huệ Tâm - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- NS. Thích nữ Như Nhàn - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
- TT. Thích Đồng Ngạn - Trưởng BTS GHPGVN huyện Định Quán.
- TT. Thích Thiện Pháp – Trưởng BTS GHPGVN huyện Nhơn Trạch.
- TT. Thích Pháp Cần – Trưởng BTS GHPGVN huyện Tân Phú.
- TT. Thích Tâm Minh – Trưởng BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc.
- TT. Thích Minh Trì – Trưởng BTS GHPGVN huyện Trảng Bom.
- ĐĐ. Thích Huệ Tánh – Trưởng BTS GHPGVN thị xã Long Khánh.
- ĐĐ Thích Quảng Lý – Trưởng BTS GHPGVN huyện Cẩm Mỹ.
- ĐĐ. Thích Thiện Thuận – Trưởng BTS GHPGVN huyện Vĩnh Cửu.
- ĐĐ. Thích Pháp Đăng – Trưởng BTS GHPGVN huyện Thống Nhất.
- Chư tôn đức Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

5. Ban nội dung:
Trưởng ban: HT. Thích Nhật Quang
Phó ban: TT. Thích Huệ Khai
Ủy viên: HT. Thích Giác Quang, TT. Thích Bửu Chánh,
ĐĐ. Thích Đạo Huy, ĐĐ. Thích Thiện Trí,
ĐĐ. Thích Đạt Ma Tông Diễn.

6. Ban nghi lễ:
Trưởng ban: HT. Thích Phước Tú.
Phó ban trực tiếp chịu trách nhiệm nội dung và điều hành: TT. Thích Lệ Trang
Ủy viên: ĐĐ. Thích Đạo Dũng, ĐĐ. Thích Đạt Ma Viên Diệu,
ĐĐ. Thích Pháp Diệu.

7. Ban tiếp tân:
Trưởng ban: TT. Thích Huệ Khai.
Phó ban: TT. Thích Chơn Trí, TT. Thích Tâm Thuần,
ĐĐ. Thích Đạt Ma Phổ Hóa, ĐĐ. Thích Đạt Ma Chí Khoan.

Ủy viên:
TT. Thích Huệ Ninh, TT. Thích Pháp Cần, ĐĐ. Thích Đạt Ma Chí Hải,
ĐĐ. Thích Huệ Tánh, ĐĐ. Thích Tuệ Quyền, ĐĐ. Thích Quảng Lý,
ĐĐ. Thích Thiện Thuận, ĐĐ. Thích Minh Trí, ĐĐ. Thích Đạo Tuyển,
ĐĐ. Thích Kiến Tịnh, ĐĐ. Thích Huệ Thông, ĐĐ. Thích Phước Chơn,
ĐĐ. Thích Minh Hạnh, ĐĐ. Thích Thông Triệt, ĐĐ. Thích Pháp Đăng,
ĐĐ. Thích Nguyên Thông, ĐĐ. Th. Đạt Ma Bảo Thiện. ĐĐ. Thích Thông Kim

Ban tiếp tân ni:
Trưởng ban : NS. Thích Nữ Hạnh Phước.
Phó ban: NS. Thích Nữ Huệ Hân.
Ủy viên:
SC. Thích Nữ Diệu Trí, SC. Thích Nữ Liên Khai, SC. TN Thánh Hiểu,
SC. Thích Nữ Linh Mỹ, SC. Thích Nữ Linh Cẩm, SC. TN Linh Điệp,
SC. Thích Nữ Chơn Trí, SC. Thích Nữ An Định, SC. Thích Nữ An Thể.

8. Văn phòng thường trực:
Chánh Vp: ĐĐ. Thích Đạo Huy.
Ủy viên: ĐĐ. Thích Đạt Ma Đức Long, SC. Thích Nữ Diệu Trí,
ĐĐ. Thích Phước Chơn, ĐĐ. Thích Huệ Thông,
ĐĐ. Thích Đạt Ma Thật Dũng, SC. Thích nữ Tịnh Đạt,
Phật tử Diệu Huệ, Phật tử Diệu Hoa.

9. Ban trần thiết:
Trưởng ban: TT. Thích Thông Hạnh, TT. Thích Thiện Pháp,
Phó ban: TT. Thích Huệ Nghiệp,ĐĐ. Thích Chơn Khương,
ĐĐ. Thích Đạt Ma Chí Nhân, ĐĐ. Thích Đạt Ma Đắc Thành,
ĐĐ. Thích Đạt Ma Quang Vinh, ĐĐ. Thích Đạt Ma Phương Hiển.
Ủy viên: Chư tăng ni BTS huyện Nhơn Trạch, Chư tăng TV Thường Chiếu,
TV Trúc Lâm Trí Đức, chùa Pháp Thường, TV Hiện Quang,
Chư ni TV Trúc Lâm Trí Đức, TV Linh Chiếu,
Dâng hoa: ĐĐ. Thích Thiện Mỹ và gia đình Phật tử.
 
10. Âm thanh ánh sáng:
Thiền viện Thường Chiếu.

11. Ban xướng ngôn:
TT. Thích ĐồngNgạn, ĐĐ. Thích Minh Từ, ĐĐ. Thích Đạt Ma Đức Long.

Ban xướng ngôn ni:
SC. Thích Nữ An Diệu, SC. Thích Nữ Nhật Nghiêm.
SC. Thích Nữ An Lộc.

12. Ban cung nghinh:
Trưởng ban: ĐĐ. Thích Minh Khai
Phó ban : ĐĐ. Thích Nguyên Thành
Ủy viên: Tăng sinh trường TCPH tỉnh Đồng Nai.
Ban cung nghinh chư Ni:
Trưởng ban: NS. Thích Nữ Thuần Ẩn
Phó ban: SC. Thích Nữ Tánh Tuệ
Ủy viên: Ni sinh trường TCPH tỉnh Đồng Nai.

13. Ban tri chung, tri cổ, hương đăng :
TV Trúc Lâm Trí Đức
 
14. Ban thị giả:
Thị giả chư Tôn đức Tăng: Chư tăng TV Thường Chiếu, TV Trúc Lâm Trí Đức.
Thị giả chư Tôn đức Ni: Chư ni TV Viên Chiếu, TV Trúc Lâm Trí Đức.
 
15. Ban ẩm thực:
NS. Thích Nữ Hạnh Bổn, NS. Thích Nữ Huệ Hiền, NS. TN Linh Đức.
Phật tử TV Thường Chiếu, TV Trúc Lâm Trí Đức,
Nhóm PT Châu Đốc, Nhóm PT Chơn Đạo Hiếu.

16. Ban hành đường, trai soạn:
TV Thường Chiếu, TV Trúc Lâm Trí Đức,
TV Linh Chiếu, TV Viên Chiếu, TX Phước Hưng,
Đạo tràng PT Phú Lâu Na.

17. Ban y tế:
Trưởng ban: Bác sĩ Thể Vân.
Ủy viên: Các bác sĩ, y sĩ Phật tử.
 
18. Ban trật tự:
 
Lực lượng dân phòng địa phươngvà đề nghị Công an huyện Long Thành hỗ trợ.

19. Ban thông tin báo chí:
Trưởng ban: ĐĐ. Thích Thiện Mỹ
Phó ban: ĐĐ. Thích Hạnh Tín, ĐĐ. Thích Chơn Nghĩa.
Ủy viên: SC. Thích nữ Liên Trang, SC. Thích nữ Liên Hoàng;
Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Báo Giác Ngộ, Đài Truyền hình An Viên,
Đài Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Các trang Website Thiền
viện Thường Chiếu, Quan Âm tu viện, Phật tử Việt Nam, Ban Thông tin Truyền thông các
huyện, thị, thành.

20. Ban thông sự:
Tăng: ĐĐ. Thích Đạt Ma Tông Huyền, ĐĐ. Thích Hạnh Tín,
ĐĐ. Thích Đạt Ma Nguyện Bảo.
Ni: SC. Thích Nữ Diệu Mai, SC. Thích Nữ Phước Lạc.
 
21. Ban quay phim chụp hình:
Nhóm Phật tử Chánh Chí Thanh.
Nhóm Phật tử Chánh Tuệ Pháp (Quốc Định).

22. Ban làm kỷ yếu:
ĐĐ. Thích Đạt Ma Viên Diệu, ĐĐ. Thích Đạt Ma Chí Nhân,
ĐĐ. Thích Đạt Ma Tông Diễn, ĐĐ. Thích Đạt Ma Quang Tuệ,
NT. Thích Nữ Như Đức - chư ni TV Viên Chiếu,
NS. Thích Nữ Hạnh Nguyên - chư ni TV Phúc Trường,
NS. Thích Nữ Hạnh Chiếu - chư ni TV Trí Đức Ni.
TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐỒNG NAI

TRƯỞNG BANHòa thượng THÍCH NHẬT QUANG


 
Nhật Chiếu
Bài vở đóng góp, xin gởi về Ban biên tập qua địa chỉ email: btsenvang@gmail.com
Ghi rõ nguồn
 www.senvangonline.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Bản quyền thuộc về SVO. Designed by SVO

Trụ sở: 417/8 đường Phạm Văn Thuận – Kp3 - P. Tam Hiệp - Biên Hòa - Đồng Nai