Đồng Nai: Truyền giới tỳ kheo tại giới đàn Pháp Loa

Ngày đăng: 10-10-2017 - Lượt xem: 4923
Cỡ chữ: GiảmTăng
SVO - Sáng ngày 10.10.2017 bắt đầu vào lúc 6h tại Đại Giới Đàn Loa của BTS tỉnh Đồng Nai đã trang nghiêm diễn ra nghi thức truyền giới Tỳ-kheo ( Nhị bộ tăng-ni ) tại hai cơ sở của giới trường.

Chứng minh:
HT. Thích Thanh Từ
HT. Thích Minh Chánh

I. ĐÀN TRUYỀN GIỚI TỲ-KHEO:
- Hòa thượng đàn đầu: HT. Thích Nhật Quang - TV. Thường Chiếu
- Yết-ma A-xà- lê: HT. Thích Minh Thông - Chùa Huệ Nghiêm
- Giáo thọ A-xà- lê: HT. Thích Giác Quang - Quan Âm tu viện
 
- Thất vị tôn chứng:
1. Đệ nhất tôn chứng: HT. Thích Hải Mẫn - chùa Long Phú, Long Khánh
2. Đệ nhị tôn chứng: HT. Thích Thiện Cảnh - chùa Thiên Ân, Xuân Lộc
3. Đệ tam tôn chứng: HT. Thích Thiện Đạo - chùa Phi Lai, Biên Hòa
4. Đệ tứ tôn chứng: HT. Thích Trí Chơn - TV. Thường Chiếu, L.Thành
5. Đệ ngũ tôn chứng: HT. Thích Giác Văn - chùa Phước Huệ, Biên Hòa
6. Đệ lục tôn chứng: TT. Thích Thông Phương - thiền viện Trúc Lâm
7. Đệ thất tôn chứng: TT. Thích Huệ Quang - chùa Pháp Bảo, Trảng Bom

- Điển lễ, dẫn thỉnh:
1. TT. Thích Lệ Trang - chùa Định Thành
2. ĐĐ. Thích Thiện Phước - chùa Hội Phước
3. ĐĐ. Thích Đạo Dũng - TV. Thường Chiếu
4. ĐĐ. Thích Đạt Ma Viên Diệu - TV. Thường Chiếu

Tại Cơ Sở Ni cũng trang nghiêm diễn ra nghi thức truyền giới:
THẬP SƯ NI
ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA - 2017

Chứng minh:
- HT. Thích Minh Chánh - Thành viên Hội đồng chứng minh GHPGVN
- HT. Thích Nhật Quang - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai
- NT. Thích Nữ Tịnh Hạnh - Chứng Minh Phân Ban Ni Giới thuộc Ban Tăng sự TW
- NT. Thích Nữ Tịnh Nguyện - Trưởng Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự TW
- NT. Thích Nữ Như Đức - Chùa Dược Sư
- NT. Thích Nữ Chiêu Liên - TX Ngọc Khánh
 
I. ĐÀN TRUYỀN GIỚI TỲ-KHEO NI
- Đàn đầu Hòa thượng Ni: NT. Thích Nữ Như Châu - chùa Huê Lâm
- Yết-ma A-xà- lê: NT. Thích Nữ Như Tịnh - TV Linh Chiếu
- Giáo thọ A-xà- lê:T. Thích Nữ Như Đức - TV Viên Chiếu
NT. Thích Nữ Như Hạnh - chùa Long Hoa

- Thất vị tôn chứng:
1. Đệ nhất tôn chứng: NT. Thích Nữ Diệu Chánh - chùa Long Khánh
2. Đệ nhị tôn chứng: NT. Thích Nữ Hiếu Liên - TX Ngọc Long
3. Đệ tam tôn chứng: NT. Thích Nữ Tấn Liên - TX Ngọc Phước
4. Đệ tứ tôn chứng: NT. Thích Nữ Như Niệm - chùa Long Hoa
5. Đệ ngũ tôn chứng: NT. Thích Nữ Xuân Liên - TX Ngọc Tuệ
6. Đệ lục tôn chứng: NT. Thích Nữ Như Hiền - chùa Phước Thanh
7. Đệ thất tôn chứng: NT. Thích Nữ Như Định - chùa Bửu Phước

- Điển lễ, dẫn thỉnh:
1. NS. Thích Nữ Như Dung - Chùa Long Vân, Biên Hòa.
2. NS. Thích Nữ Quảng Tiên - Chùa Long Vân, Biên Hòa.
3. SC. Thích Nữ Huệ Hiền - TV Linh Chiếu.
4. SC. Thích Nữ Liên Dương – Chùa Long Vân.


Tuyển Phật Trường Cơ Sở Ni

Nhuận Quang - Nhuận Trí  - Quảng Phước
Bài vở đóng góp, xin gởi về Ban biên tập qua địa chỉ email: btsenvang@gmail.com
Ghi rõ nguồn
 www.senvangonline.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Bản quyền thuộc về SVO. Designed by SVO

Trụ sở: 417/8 đường Phạm Văn Thuận – Kp3 - P. Tam Hiệp - Biên Hòa - Đồng Nai