Giới Đàn Pháp Loa: Lễ tác pháp cầu giới đại Tăng

Ngày đăng: 10-10-2017 - Lượt xem: 7413
Cỡ chữ: GiảmTăng
SVO - Vào lúc 16h ngày 10.10.2017  nghi thức cầu giới tại Giới Đàn Pháp Loa được diễn ra trang nghiêm và long trọng 

Theo Luật Tạng, Thức Xoa ma Na Ni cầu thọ Tỳ Kheo Ni giới bên ni rồi, trong ngày ấy, phải qua bên Tăng cầu thọ giới tướng, không được để cách qua 1 đêm. Điển lễ Ni bậc làm Thầy khuôn phép, trước nên bảo giới tử cầu sám hối 1 tháng, ít nhất là 2 tuần, sám cho nghiệp chướng thanh tịnh. Bảo sắm 3 y (y ngũ, y thất và y cửu) bát pháp, tọa cụ và đãy lọc cho đủ, nếu giả tạm mượn sẽ có sự trở ngại trong lúc hỏi đáp, vì không có thật tâm vậy.

Khi đến, theo thứ lớp đứng ngoài ngõ chùa Đại Tăng, niệm Phật vài tiếng, đợi một chút. Thầy Tăng sứ ra đáp rồi, Điển lễ Ni mới đến gần cúi đầu chấp tay bạch rằng:

Bạch Đại đức ! Tỳ Kheo Ni chúng tôi là dẫn giới tử Ni vào chùa Tăng cầu thọ giới. Xin Đại đức vì chúng tôi mà thông tri cho. Tăng sứ đáp: “Vâng”. Các duyên đã xong, là đã sắp đặt trước, không phải trở vào bạch, không cần phải đứng đợi, Tăng sứ nên bảo:

– Thỉnh chư Ni vào khách đường.

Vào rồi, tùy thỉnh mà ngồi. Điển lễ Tăng đến bạch Thầy Trị sự đánh một hồi chuông, lại 3 tiếng, thỉnh Giới sư và Tôn chứng sư họp trượng đường rồi, trở lại thỉnh bên Ni rằng:

Thỉnh chư Ni vào lễ Phật tham Tăng…..

Sau đây là một số hình ảnh được BBT ghi lại: Hình Ảnh đang được cập nhật
Nhuận Quang - Nhuận Trí - Quảng Phước
Bài vở đóng góp, xin gởi về Ban biên tập qua địa chỉ email: btsenvang@gmail.com
Ghi rõ nguồn
 www.senvangonline.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Bản quyền thuộc về SVO. Designed by SVO

Trụ sở: 417/8 đường Phạm Văn Thuận – Kp3 - P. Tam Hiệp - Biên Hòa - Đồng Nai